Vilka regler gäller för ett cateringkök?

ör att få driva ett cateringkök måste man ansöka om tillstånd. De senaste åren har kontrollerna skärpts och det ställs idag höga krav på de företag som jobbar med livsmedel. Ansöker gör man genom att fylla i en blankett hos miljö- och hälsoskyddsnämnden som arbetar med dessa frågor. Det första man måste göra är att se till att man uppfyller de krav som ställs på verksamheten. För att bli godkänd måste man visa att man har kontroll över sin verksamhet på samtliga dessa områden:

Utbildning: man måste visa att man har den kompetens som behövs inom företaget. Det handlar främst om kunskap om hur man förvarar varor och hur man på ett säkert sätt tillagar maten. För detta krävs det kompetent personal som är medveten om de faror som finns med att inte följa de riktlinjer som är uppsatta. Det räcker inte med att ha kompetensen i företaget just nu utan man måste visa vilken plan man har för att bibehålla aktuell kunskap inom personalstyrkan. Detta gör man genom att redovisa hur man tänker utbilda de som kommer att anställas i framtiden och även hur man ser till att kunskapen inom företaget hålls uppdaterad och relevant.

Personlig hygien: Ifall personalen inte är noga med sin personliga hygien eller mathanteringen finns det stor risk för att maten kan bli smittad med farliga bakterier eller parasiter. Därför måste företaget ha riktlinjer för personlig hygien.

Vatten: Då vatten används till det mesta vid matlagning, inte bara i själva maten utan också vid diskning och rengöring utförs det en kontroll på det vatten som finns att tillgå i lokalen där maten tillagas.

Rengöring: Det är väldigt viktigt att rengöringen av både lokaler och utrustning utförs som den ska. Annars kan kemikalier eller bakterier som kan vara farliga hamna i maten. Rengöringen är väldigt viktig också ur allergisynpunkt. Det får inte finnas några matrester kvar på till exempel utrustning eller tallrikar då detta kan skada någon som har en allergi.

Rent generellt handlar allting om att behandla mat och utrustning på ett korrekt sätt för att se till att ingen person utsätts för fara. Man måste ha koll på leveranser, utgångsdatum, se till att det inte finns skadedjur i lokalen och visa upp en åtgärdsplan för hur man kontrollerar att lokalerna är skadedjursfria. Det handlar i grund och botten om sunt förnuft. Ifall du funderar på att starta upp en verksamhet, låt inte alla dessa regler skrämma bort dig utan se det snarare som en hjälp till att starta en säker verksamhet. Det går att ställa frågor till Livsmedelsverket på deras hemsida.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *